Colofon

Teksten

De teksten op deze site worden verzorgd door en geplaatst met toestemming van vakantie-info.org. Het is niet toegestaan deze teksten, zonder toestemming van vakantie-info.org, te kopiëren, te veelvoudigen en/of te verspreiden.


Afbeeldingen

De op deze website gebruikte afbeeldingen zijn in te delen in drie categorien: (1) Public Domain (PD). Deze afbeeldingen mogen ook gebruikt worden op andere websites; (2) Creative Commons (CC-BY). Deze afbeeldingen mogen onder voorwaarden (her)gebruikt worden op andere websites; (3) Afbeeldingen beschermd door het copyright van de maker. Deze afbeeldingen mogen niet hergebruikt worden.

Onder de afbeeldingen vindt u informatie over de maker en de voorwaarden/licensie voor evt. (her)gebruik van de betreffende afbeelding. In geval deze informatie ontbreekt, kan/mag de afbeelding niet (her)gebruikt worden.

Tips Colofon